למען שמו באהבה

תורה ומדע - הוכחות וראיות למציאות אלוקית ואמיתות התורה

אהבתי אתכם אמר ה'

1. התורה רושמת בפירוש שבבריאת כדור הארץ הייתה רק יבשת אחת:

"ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השמים אל־מקום אחד ותראה היבשה ויהי־כן" (בראשית פרק א פסוק ט)

לפי מקורותינו הקדומים לגילוי המדעי, התורה מספרת לנו שבבריאת כדור הארץ הייתה רק יבשת אחת גדולה.

היום לאחר ממצאים גאולוגים המדענים הגיעו לאותה המסקה אך בעבר היו מדענים שגיחכו על ידיעה זו, הרי יש 7 יבשות בעולם המודרני, רק במאה האחרונה הגיעו המדענים לאותה המסקנה שנכתבה בתורה לפני למעלה 3,200 שנה, אז השאלה ברורה, איך נכתב המידע הזה בתורה שלנו?

כדור הארץ בבריאת העולם
כדור הארץ בעת בריאת העולם
כדור הארץ איך שהוא נראה היום

4. החזיר זו החיה היחידה שמפריסה פרסה אך לא מעלה גרה.
בתורה נכתב:

ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא, ושוסע שסע פרסה, והוא, גרה לא-ייגר, טמא הוא לכם (ויקרא י"א ז')

  • מפריס פרסה – כף רגלה של החיה תהיה מורכבת משתי אצבעות
  • העלאת גירה – בלעיסה ובליעה חוזרת של אותה כמות אוכל שאכלה החיה

התורה מספרת לנו שרק לחזיר יש שתי אצבעות בכף רגלו אך הוא לא מעלה חזרה את האוכל שאכל ובגלל זה הוא טמא ואסור באכילה

בנוסף נכתב:

"את-הגמל כי מעלה גרה הוא, ופרסה איננו מפריס"
"את-השפן, כי-מעלה גרה הוא, ופרסה, לא יפריס" 
"את-הארנבת, כי-מעלת גרה היא, ופרסה, לא הפריסה"

התורה נכתבה לפני למעלה 3,200 שנה, לפני שגילו את יבשות אפריקה, אמריקה וכ'ו – שבאמצעות גילויים אלו גילו המון זני חיות חדשות, איך ידעו כותבי התורה שהחזיר הנו החיה היחידה שמפריסה פרסה ואינה מעלה גרה? ובנוסף איך ידעה שרק הגמל, הארנבת והשפן מעלים גרה ולא מפריסים פרסה?

3. אירועי יציאת מצרים מסופרים גם מהצד המצרי 
 
"פפירוס איפוור" – כך נקרא לוח אבן חרוט שבו נכתב בכתב מצרי מסכת אירועים קשים שעברו מצריים, על ידי כהן דת מצרי בשם איפוור. לפי ההערכה, "פפירוס איפוור" נכתב מאוד קרוב לתקופה של יציאת מצרים ומהכתוב בו ניתן למצוא זהות בין אירועים המסופרים בתורה לבין אלו שנחרטו על לוח האבן.

א. בספר שמות: "ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים".
א. בפפירוס: "הארץ בלי אור".

ב. בספר שמות: "ותהלך אש ארצה".
ב. בפפירוס: "שערים, עמודים וחומות היו למאכולת אש".

ג. בספר שמות: "ותהי צעקה גדולה בכל ארץ מצרים כי אין בית אשר אין שם מת".
ג. בפפירוס: "בכל מקום נמצא קובר אחיו באדמה" "אנחות מלאו את הארץ, אנחות, קינה ומספד".

ד. בספר שמות: "ויהי הדם בכל ארץ מצרים".
ד. בפפירוס: "מכה בכל הארץ, דם בכל מקום …"

2. כל דג שיש לו קשקשים חייבים להיות לו גם סנפירים

בתורה נכתב:

"את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת תאכלו" (דברים יד ט) – שימו לב, לאו דווקא דגים מותר לאכול, התורה מספרת לנו שכל יצור ימי שיש לו סנפיר וקשקשת ניתן לאכול.

הגמרא בחולין (סו, ב) מסבירה את הכתוב: "כל דג שיש לו קשקשת בהכרח יש לו סנפיר ואין דג בעולם שיש לו קשקשת ואין לו סנפיר"

עברו כבר מעל 3,200 שנים מאז ההבטחה שנכתבה בתורה והוסברה בגמרא ועדיין לא מצאו דג או כל חיה אחרת שחיה במים שיש לה קשקשים ללא סנפיר.

5. מספר הכוכבים

המדע עד לא מזמן העריך שיש כ4,000 כוכבים.

בתלמוד במסכת ברכות חז"ל דברו על 1,064,340,000,000,000,000 כוכבים בסך הכל, כשהמדע דאז לא ידע אלא על 6,000 כוכבים.

כיום, עם הפריצה לחלל, ההשערה המדעית מתקרבת למה שאמרו חז"ל, ולפי נאס"א מעריכים כיום את שיעור הכוכבים ל-1,000,000,000,000,000,000,000. לפי נתוני האוניברסיטה הלאומית של אוסטרליה מדובר בהערכה גסה ולא מדוייקת כלל, מכיון שהמספר בנוי על מדגמים לפי איזור קטן בחלל, ואילו חז"ל נקטו את השיעור המדוייק לפי מה שקבלו מנותן התורה שברא את העולם ואת כל מה שבחלל.

6. בעבר הלא רחוק עדיין, חשבו שכדור הארץ שטוח שעומד על צב גדול ששט במים ללא סוף.

בזוהר נכתב:

"כל ישובא מתגלגלא בעיגולא ככדור, אלין לתתא ואלין לעיל, וכל אינון בריין משניין בחזווייהו משנויא דאוירא, כפום כל אתר ואתר, וקיימין בקיומייהו כשאר בני נשא", "לאלין יממא, ולאלין לליא"

תרגום:

כל העולם מתגלגל בעיגול ככדור, חלקם מתגוררים למטה, בתחתית הכדור וחלקם למעלה, ובני האדם המתגוררים בחלקים השונים של הכדור – שונים בחזותם – בפניהם ובצבעם, כאשר למטה אור, למעלה חושך והפוך.

בתורה נכתב:

תולה ארץ על בלי-מה (איוב כ"ו, ז)

משמע שהתורה תמיד ידעה שכדור הארץ עומד על חלל ריק

7. לחיה שמפריסה פרסה יש שיניים רק בלסת העליונה מלבד החזיר.

הגמרא אומרת:

"היה מהלך בדרך ומצא בהמה שפיה גמום, בודק בפרסותיה. אם פרסותיה סדוקות, בידוע שהיא טהורה. ואם לאו, בידוע שהיא טמאה. ובלבד שיכיר חזיר." (חולין נט, א)

הסבר לגמרא: אדם מצא חיה שפיה חתוך ובגלל זה לא יכול לזהות אם החיה מעלת גרה, כיוון שלפי מיקום השיניים ניתן לזהות אם החיה אכן מעלת גרה, משום שלחיה שמעלה גרה יש שיניים רק בלסת העליונה ואם פיה חתוך אינו יכול לזהות זאת, והחיה שמצא אינה חזיר, לכן בוודאות שחיה זו כשרה.

ניתן לראות היום כי מאז שניתנה התורה לא מצאו החוקרים עוד מין מלבד החזיר שמפריס פרסה ואינו מעלה גרה! רק מי שברא את העולם יכול לדעת שכל החיות המפריסות פרסה מעלות גרה מלבד החזיר.

 

8. צביר הכוכבים כימה

שואלת הגמרא במסכת ברכות דף נ"ח עמוד ב': "מהי כימה? אמר שמואל, כמאה כוכבי". הגמרא שואלת מהי כימה? ושמואל אומר שיש שם כמאה כוכבים. רש"י מסביר מה השאלה מהי כימה? השאלה היא על כוחה של כימה, כלומר הכוכבים המרכזיים שלה, אבל יש אף יותר ממאה.

לפני כמה עשרות שנים שלחו לחלל טלסקופ בשם "האבל", ולאחר שקיבלו את התמונה של צביר הכוכבים כימה, התברר שיש בכימה כמאה כוכבים גדולים / מרכזיים ועוד כוכבים קטנים מסביב, אז איך הגמרא ידעה לפני 2000 שנה שיש כל כך הרבה כוכבים בכימה ללא טלסקופ או כל טכנולוגיה שבעין חדה ביותר ניתן להבחין אולי ב 8 כוכבים?

ישנם עוד המון הוכחות לתורה ולמציאות ה' יתברך בעולמנו, לפי דעתי, ההוכחה החזקה ביותר היא ההרגשה של האדם שמגיעה ע"י דיבור עם בורא העולם, ברגע שהאדם רוצה לדעת את האמת ומבקש אותה, ה' יאיר לו והוא פשוט יקבל תשובות. חשוב לי להדגיש שאיני רב ורוב הראיות והוכחות שכתובות פה, הגיעו מספר המהפך של הרב זמיר כהן, ממליץ בחום למי שיש שאלות נוספות לפנות לאתרים המוכרים:

הידברות תוכלו למצוא אלפי הרצאות בכל נושא.

70 שאלות – 70 השאלות הקשות ביהדות, הוכחות נוספות והמון מידע מעניין!

לקו ההלכה הספדילשאלות הלכתיות, שלום בית ועוד.